תפריט אירועים

תפריט אירועים
תפריט אירועים ראשונות
תפריט אירועים עיקריות
תפריט אירועים דגים
תפריט אירועים שתייה קרה
תפריט אירועים קינוחים

המנות מוגשות בהגשה מרכזית 

ראשונות: 4 לבחירה,

עקריות: 4 לבחירה,

דגים : תוספת תשלום,

קינוחים: 1 לבחירה, 

02-587-0222